แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ออกให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านแพง จังหวัดอุบลราชธานี

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ออกให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านแพง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเจษฎาภรณ์ศรีหาพงษ์ นายวรินทร นรมาตย์ นายสฤษดิ์ วิเศษปั้น ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ออกให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านแพง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแพง ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ต่อไป