สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด >> คลิก <<  

Read More

การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

วันที่ ๒๗ มกราคม (เพิ่มเติม…)

Read More

ารประเมินคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ มกราคม (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศ ปรับการจัดการเรียนการสอน เป็นรูปแบบออนไลน์ (Online)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปรับการ (เพิ่มเติม…)

Read More

ตรวจประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read More

นักเรียนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ติดต่อรับคำร้องขอจบการศึกษาที่ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ

(เพิ่มเติม…)

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ Requirement และ Implementation

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read More

การจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 13 ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

ประชุมบททวน TPM และ CM

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัย (เพิ่มเติม…)

Read More

ผอ.วท.อุบลฯเข้าสวัสดีปีใหม่ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๑๘ มกราคม (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สอศ.และ สทป.

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

การจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Online ทุกระดับชั้น สัปดาห์ที่ 12

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี การจัดการ (เพิ่มเติม…)

Read More

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ มกราคม (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ ให้เกียรติร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ ๑๒ มกราคม๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

ข่าวประกาศ

ผลประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด >> คลิก <<   read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ ปรับการจัดการเรียนการสอน เป็นรูปแบบออนไลน์ (Online)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปรับการ (เพิ่มเติม…) read more

นักเรียนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ติดต่อรับคำร้องขอจบการศึกษาที่ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ

(เพิ่มเติม…) read more

การจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 13 ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) read more

การจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Online ทุกระดับชั้น สัปดาห์ที่ 12

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี การจัดการ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ การจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 9-10 ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนนปฏิบัติการราชกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

read more

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศจากงานการเงิน เรื่อง การคืนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาท

ประกาศจากงานการเงิน สำหรับนักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเบสเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการมาตรวิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการมาตรวิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวด (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการแบบเว็บเบส (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ๒ แผนกวิชาเทคโนโนยีคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ๒ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง (เพิ่มเติม…) read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนมกราคม 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2564

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนธันวาคม 2564

read more

ตั้งแต่งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2564

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด