สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Online Services)

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นางดาราวรรณ รอดสิน (เพิ่มเติม…)

Read More

สำนักงานการบินพลเรือยแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of thailand CATT) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และการใช้สื่อการเรียนการสอน ภายในแผนกวิชาช่างอากาศ วท.อุบลฯ

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read More

การประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวลฎาภา (เพิ่มเติม…)

Read More

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand : CAAT) เข้าตรวจติดตามการดำเนินงาน ของสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน ฯ วันที่ 2

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุ (เพิ่มเติม…)

Read More

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand : CAAT) เข้าตรวจติดตามการดำเนินงาน ของสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน ฯ วันที่ 1

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุ (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-Skill) (Re-Skill)

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-Skill) (Re-Skill) (เพิ่มเติม…)

Read More

การเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้มาเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read More

การเข้าตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการยุวบัณฑิต จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ที่คว้ารางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน (เพิ่มเติม…)

Read More

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีเปิดโครงการ “เปิดเรือน เยือนเทคนิคอุบล จุดประกายสู่สายอาชีพ” (Open House) ๒๕๖๗

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เปิดเรือน เยือนเทคนิคอุบล จุดประกายสู่สายอาชีพ” (Open House) (เพิ่มเติม…)

Read More

ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมแผนกวิชาช่างอากาศยาน และศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

ตรวจความพร้อมของโรงเรียนในระบบของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนาจะหลวย

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีปิดและมอบรางวัลแด่นักเรียน นักศึกษา ผู้ชนะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะช่างอากาศยาน

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (Accountable Manager) ประธานคณะ (เพิ่มเติม…)

Read More

เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอากาศยาน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะช่างอากาศยาน

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม (เพิ่มเติม…)

Read More

เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายไวพจน์ ศรีธัญ (เพิ่มเติม…)

Read More

ข่าวประกาศ

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม…) read more

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องานการเงิน ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศงานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่องแจ้งกำหนดการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ประกาศงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่องแจ้งกำหนดการเปิดสอนภาคฤดูร้อน (เพิ่มเติม…) read more

ทุนการศึกษา(ให้เปล่า) เพื่อโอกาสที่ดีทางการศึกษา

ประกาศจากงานแนะแนว วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ทุนการศึกษา(ให้เปล่า) เพื่อโอกาสที่ดีทางการศึกษา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 , ปวส.1 และปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศรับ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับส (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการสนับสนุนค่าเบิกจ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2/2566

ประกาศงานการเงิน เรื่อง แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการสนับสนุนค่าเบิกจ่าย (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣📣 เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2567 (รอบโควตา) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2567 (รอบโควตา) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดจอ LED Full Color in door Display ร้อมระบบเครื่องเสียและติดตั้ง จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดจอ LED Full Color in door Display ร้อมระบบเครื่องเสียและติดตั้ง จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download [1.42 MB] read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำศูนย์ชุดฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยใช้สารธรรมชาติ จำนวน 1 ชุด ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำศูนย์ชุดฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยใช้สารธรรมชาติ จำนวน 1 ชุด ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1, ปวช.2, และ ปวช.3 ตามหลักสูตรพุทธศักดิ์ราช 2562 ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีคัดเลือก

read more

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดการเรียนการสอนภาษาจีนผ่านแพลตฟอร์ฒการศึกษาคลาวด์ (Cloud) โดยวิธีคัดเลือก

read more

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโปรแกรม Microsoft 365 A3 for Faculty ในการเป็นผู้ประกอบการ โดยวิธีคัดเลือก

read more

ประกาศผู็ชนะเสนอราคา ซื้อหยังสือเรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1, ปวช.2, และปวช.3 ตามหลักสูตรพุทธศักราช 2562 ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู็ชนะเสนอราคา (เพิ่มเติม…) read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2567

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนมกราคม 2567

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนธันวาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนตพฤศจิกายน 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนตุลาคม 2566

read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด

เรื่องล่าสุด