สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สถิติการรับนักศึกษา 2564

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เทคโนโลยีบัญฑิต (ทล.บ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download [38.35 KB]

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download [39.72 KB]

Read More

ภาพบรรยากาศการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดภาค 4 วันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Read More

จัดเตรียมสถานที่พร้อมรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

Read More

Advice ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม และ การคัดแยกขยะ ภายในสถานศึกษา

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ บริษัทแอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จํากัด ได้มอบชุดถังขยะแยกประเภทในโครงการ “แอดไวซ์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะภายในสถานศึกษาทั่วประเทศ” ให้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายมนตรี สุริยพันตรี [...]

Read More

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อบรมการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Aruba Wireless Network

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดพิธีอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Aruba Wireless Network โดยความร่วมมือกับบริษัท Hewlett Packard Enterprise (HPE) แห่งประเทศไทย ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

Read More

กำหนดวันรายงายตัวนักศึกษาใหม่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระดับชั้น ปวช.1,ปวส.1 และ ปริญญาตรี

#ปวช.1 รายงานตัวในวันที่ 6 มีนาคม 2564 #ปวส.1 #ป.ตรี รายงานตัวในวันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-11.30 น. ค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาท เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา 1.ใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร หรือใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน #2ฉบับ 2.บัตรประจำตัวประชาชน [...]

Read More

คู่มือการเข้าใช้งาน ระบบสมัครเรียนออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แนะนำขั้นตอนการสมัครเรียน รอบทั่วไป 2564 สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2564 สามารถเข้าสมัครได้ที่  https://admission.utc.ac.th  

Read More

กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานที่ วัดกุดคูณ

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวทิพยดา สาระชาติ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานที่ วัดกุดคูณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมขอพรให้เกิดความสุข [...]

Read More

กิจกรรม Big Cleaning Day

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Dayโดยร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู ห้องสำนักงาน รวมทั้งบริเวณโดยรอบวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังกิจนิสัยให้นักเรียน [...]

Read More

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยม นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้รับทุนการศึกษาจำนวน ๑ ราย คือ [...]

Read More

การประเมินองค์กรการมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้นิเทศ

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีสถานศึกษาขนาดใหญ่ ๖ แห่ง และขนาดกลาง ๒ [...]

Read More

รานงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Download [1.86 MB]

Read More

ตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม…)

Read More

แผนกวิชาช่างอากาศยาน รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

Read More

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2564

ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2564

Read More

ข่าวประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download [38.35 KB] read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download [39.72 KB] read more

ภาพบรรยากาศการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดภาค 4 วันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี read more

กำหนดวันรายงายตัวนักศึกษาใหม่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระดับชั้น ปวช.1,ปวส.1 และ ปริญญาตรี

#ปวช.1 รายงานตัวในวันที่ 6 มีนาคม 2564 #ปวส.1 #ป.ตรี รายงานตัวในวันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-11.30 น. ค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาท เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา 1.ใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร หรือใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน #2ฉบับ 2.บัตรประจำตัวประชาชน... read more

คู่มือการเข้าใช้งาน ระบบสมัครเรียนออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แนะนำขั้นตอนการสมัครเรียน รอบทั่วไป 2564 สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2564 สามารถเข้าสมัครได้ที่  https://admission.utc.ac.th   read more

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2564

ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2564 read more

ประกาศรับสมัคร นักเรียน – นักศึกษา รอบทั่วไป

ประกาศรับสมัคร นักเรียน – นักศึกษา รอบทั่วไป รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2564  รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารที่แนบมานี้ read more

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถาน

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

(เพิ่มเติม…) read more

แจ้งกำหนดการติดต่อรับเงินเรียนฟรี

ประกาศจากการเงิน เรื่อง แจ้งกำหนดการติดต่อขอรับเงิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2/2563 (รับเงินเรียนฟรี เฉพาะ ปวช.) read more

ประกาศจากงานการเงิน

ประกาศจากงานการเงิน เรื่อง แจ้งกำหนดการติดต่อขอรับเงิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี read more

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาที่บริจาคโลหิต จะได้กิจกรรม 1 กิจกรรม) read more

รายชื่อเกียรติบัตรคนดีศรีเทคนิคอุบลฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

รายชื่อเกียรติบัตรคนดีศรีเทคนิคอุบลฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ read more

รายชื่อเกียรติบัตรคนดีศรีเทคนิคอุบลฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

รายชื่อเกียรติบัตรคนดีศรีเทคนิคอุบลฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามรูปภาพที่แนบ (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download [38.35 KB] read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download [39.72 KB] read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกแสดงระบบเชื้อเพลงแบบเทอร์โบอากาศยาน

read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน

read more

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกแสดงระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบเทอร์โบอากาศยาน

Download [91.44 KB] Download [529.48 KB] read more

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน

Download [89.90 KB] Download [571.70 KB] read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม ๒ ชั้น

Download [117.08 KB] Download [770.52 KB] read more

ประกาศเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาประจำปี

เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด