สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สถิติการรับนักศึกษา 2564

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เทคโนโลยีบัญฑิต (ทล.บ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ ขอแสดงความยินดี กับคุณครู 20 ท่าน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับคุณครู 20 ท่าน ที่ได้แสดงความจำนงเลือกสถานศึกษา เพื่อรับการบรรจุ (เพิ่มเติม…)

Read More

Q&A คำถามที่พบบ่อย ?

Q&A คำถามที่พบบ่อย สำหรับช่วงนี้ที่มีสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (covid–19) สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ผ่านช่องทาง แฟนเพจเฟซบุ๊ค และเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Read More

กำหนดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วัน เวลา สาขาวิชา ลำดับที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Read More

ประกาศรายชื่อนักเรียน – นักศึกษา พ้นสภาพ กรณีที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ประกาศรายชื่อนักเรียน – นักศึกษา พ้นสภาพ กรณีที่เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

Read More

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2564

Read More

รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศ สำหรับนักเรียน นักศึกษา

ที่ยังไม่ได้ทำการสอบเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สามารถติดต่อเข้าสอบได้ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

Read More

อบรมออนไลน์การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๖๓ (ปรับปรุง ๒๕๖๔) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน

วันที่ ๒๙ เมษายน (เพิ่มเติม…)

Read More

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

Read More

ประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ ไทยเซพไทย

ขอความร่วมมือ นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ให้ประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ ไทยเซพไทย

Read More

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รุ่นที่ 3

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดให้นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนลงทะเบียนแจ้งความจำนงในการการรับข้อมูลข่าวสาร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รุ่นที่ 3 ส่งเสริมโอกาสทางศึกษาต่อเต็มศักยภาพ (เพิ่มเติม…)

Read More

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีจัดทำเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ (เพิ่มเติม…)

Read More

วิทยาลัยเทคนิคอุบล ประสานงานในการหาบริษัทและสถานประกอบการสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำคณะครู ประกอบด้วย (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้านอากาศยาน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจาก นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะครู อาจารย์ [...]

Read More

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการบริหารจัดการ Quality Management System : QMS รองรับการขอรับรอง Approved Maintenances Training Organization : AMTO

(ข่าว ปชส.วท.อบ.) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V – NET (Vocational National Educational Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

(ข่าว ปสช.วท.อบ.วันนี้) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (เพิ่มเติม…)

Read More

ข่าวประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2564 read more

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

read more

การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563

Download [293.86 KB] read more

ประกาศจากงานการเงิน

ประกาศจากงานการเงิน นักเรียน ที่ยังไม่ได้รับ ค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท สามารถรับได้ ในวัน เวลา ดังนี้ ปวช1. วันที่ 22 มีนาคม 2564 ปวช.2 วันที่ 23 มีนาคม 2564 ปวช.3 วันที่ 24... read more

ประกาศการเปลี่ยนแปลงและงดการปัจฉิมนิเทศ

-ประกาศการเปลี่ยนแปลงและงดการปัจฉิมนิเทศ -แจ้งเรื่องการแต่งกาย -ตารางการเข้ารับการอบรม read more

กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียก ปวช.๒ และนักศึกษา ปวส.๑ (ม.๖) ฝึกอาชีพ / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน ระดับ ปวช.๒  (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download [38.35 KB] read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download [39.72 KB] read more

กำหนดวันรายงายตัวนักศึกษาใหม่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระดับชั้น ปวช.1,ปวส.1 และ ปริญญาตรี

#ปวช.1 รายงานตัวในวันที่ 6 มีนาคม 2564 #ปวส.1 #ป.ตรี รายงานตัวในวันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-11.30 น. ค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาท เอกสารที่ใช้ (เพิ่มเติม…) read more

คู่มือการเข้าใช้งาน ระบบสมัครเรียนออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แนะนำขั้นตอนการสมัครเรียน รอบทั่วไป 2564 สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2564 สามารถเข้าสมัครได้ที่  https://admission.utc.ac.th   read more

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2564

ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2564 read more

ประกาศรับสมัคร นักเรียน – นักศึกษา รอบทั่วไป

ประกาศรับสมัคร นักเรียน – นักศึกษา รอบทั่วไป รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2564  รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารที่แนบมานี้ read more

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถาน

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

(เพิ่มเติม…) read more

แจ้งกำหนดการติดต่อรับเงินเรียนฟรี

ประกาศจากการเงิน เรื่อง แจ้งกำหนดการติดต่อขอรับเงิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2/2563 (รับเงินเรียนฟรี เฉพาะ ปวช.) read more

ประกาศจากงานการเงิน

ประกาศจากงานการเงิน เรื่อง แจ้งกำหนดการติดต่อขอรับเงิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ ชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download [38.35 KB] read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download [39.72 KB] read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกแสดงระบบเชื้อเพลงแบบเทอร์โบอากาศยาน

read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน

read more

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกแสดงระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบเทอร์โบอากาศยาน

Download [91.44 KB] Download [529.48 KB] read more

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน

Download [89.90 KB] Download [571.70 KB] read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม ๒ ชั้น

Download [117.08 KB] Download [770.52 KB] read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ ปีการศึกษา 2564

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ฯวิทยาลัย 2564 Download [679.78 KB] read more

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

read more

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

read more

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนเมษายน 2564

read more

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนเมษายน 2564

read more

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2564

read more

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม 2564

read more

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด