ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรในทุกปีการศึกษา

ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรในทุกปีการศึกษา

ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรในทุกปีการศึกษา