ประกาศจากงานแนะแนว เรื่อง กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศจากงานแนะแนว เรื่อง กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศจากงานแนะแนว นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔ ติดต่อรับแบบคำขอกู้ยืมได้ที่งานแนะแนวฯ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔