ส่วนตัว: Blog

แผนผังการจัดการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

(เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(เพิ่มเติม…)

Read more...

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่องสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม…)

Read more...

ข้อมูลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (เพิ่มเติม…)

Read more...

รายชื่อที่พักในเขตพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค การประชุมวิชาการ (อวท. )

รายชื่อโรงแรมที่พักในเขตพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง (เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2562

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2562

คำสั่งเวรกลางคืน

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2562

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2562

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ

Read more...

“การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น.อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงาน“การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

วันที่ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๐๐ น.อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงาน“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การปวะกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...