ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากทางวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more...

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 62

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมนตรี สุริยพันตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุพาภร วิฑูรย์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันนี้ (วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. บริษัท ทีดับบลิว เทคนิคอล จำกัด (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้จบการศึกษา ปี 62

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีเปิด กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

(ข่าว ปชส.วท.อบ.) เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. (เพิ่มเติม…)

Read more...

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือน มีนาคม 2563

Read more...