วท.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ขั้นฟื้นฟู ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วงม่วง

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ขั้นฟื้นฟู ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วงม่วง

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ขั้นฟื้นฟู ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมี นายวัฒนา ทองเทพ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นายนรา เดชะคำภู หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกลพร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์ Fix it Center จิตอาสา (สอศ.) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือในการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี