วท.อุบลฯ เข้าร่วมการตรวจคัดกรองหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานภูมิภาคอีสานใต้ จังหวัดอุบลราชธานี

วท.อุบลฯ เข้าร่วมการตรวจคัดกรองหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานภูมิภาคอีสานใต้ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสุภัดสา ศิริชนะ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการตรวจคัดกรองหาเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานภูมิภาคอีสานใต้ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคลินิกให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile VTC) ในการตรวจคัดกรองหาเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง