โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสาขาวิชาช่างยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสาขาวิชาช่างยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีพร้อมด้วย นายชุมสันติ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ และนายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสาขาวิชาช่างยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ดำเนินการจัดโครงการโดยสมาคมครูช่างยนต์และผู้ประกอบการวิชาชีพช่างยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ต่อไป