ข่าวประกาศ

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตา
วิทยาลัย (เพิ่มเติม…)

Read more...

กำหนดการวันลงทะเบียนสอบแก้ตัว (แก้ศูนย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เฉพาะระดับชั้น ปวช. เท่านั้น

ประกาศจากงานทะเบียน
กำหนดการวันลงทะเบียนสอบแก้ตัว (แก้ศูนย์) ภาคเรียนที่ 1 (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ด้วยวิทยาลัย (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

📣📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣📣
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

📣📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣📣
เรื่อง ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีความประสงค์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

สอจ.อุบลฯ ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2566 ติดต่อรับคู่มือนักเรียน นักศึกษา ที่ห้องงานทะเบียน

ประกาศจากงานทะเบียน
ให้นักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศงานการเงิน เรื่อง การขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี) ภาคเรียนที่ 1/2566

ประกาศงานการเงิน
เรื่อง การขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี) ภาคเรียนที่ 1/2566

Read more...