ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 , ปวส.1 และปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 , ปวส.1 และปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 , ปวส.1 และปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567

ระดับ ปวส.(ทวิภาคี) : https://drive.google.com/…/1KRkOBGYEwDAG1ISvtQQ…/view…
ระดับ ปริญญาตรี : https://drive.google.com/…/1wcPQKPviZHYZEB97jNE…/view…
โดยจะมอบตัวระดับ ปวส.1 วันเสาร์่ 23 ธันวาคม 2566 และระดับ ปวช.1 วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566
เอกสารหลักฐานที่ต้องกรอกในการมอบตัว : https://drive.google.com/…/1XaDkSs_9RF8APFSnPVj…/view…