ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องานการเงิน ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องานการเงิน ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศงานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องานการเงิน ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567