สอจ.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “แพลตฟอร์ม CONNEXION” (อาชีวSandbox)

สอจ.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “แพลตฟอร์ม CONNEXION” (อาชีวSandbox)

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “แพลตฟอร์ม CONNEXION” (อาชีวSandbox) กิจกรรมการยกระดับและสร้างทักษะชุดใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การสร้างความตระหนักและความสามารถในการรับรู้ สำหรับประชาชนผู้ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางาน ให้พร้อมต่อการประกอบอาชีพใหม่ในยุควิถีใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายนิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง