พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. วิทยา สายลาด ครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน เป็นตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ กับนายทนงชาย เจษฎารักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการต่อไป