การประชุมคณะกรรมการ อำนวยการประจำสนามสอบ การสอบแข่งขัน ภาค ค

การประชุมคณะกรรมการ อำนวยการประจำสนามสอบ การสอบแข่งขัน ภาค ค

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ อำนวยการประจำสนามสอบ การสอบแข่งขัน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางพนิดา องค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล คณะครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม กันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป