ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

เลขที่ 5 ถนนแจ้งสนิท  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

หมายเลขโทรศัพท์ (045) 255047, 240577

หมายเลขโทรสาร (045) 261077  http://www.utc.ac.th

https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5/@15.2422891,104.837956,14z/data=!4m5!3m4!1s0x3116887898b7c881:0xf02b541f28931f0!8m2!3d15.2416967!4d104.8454583