ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีรองผู้อำนวยการ ๔ ฝ่าย นายอาคม ปาสีโล หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป