ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
Read more...

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดการรับสมัคร ตามที่แนบมานี้
Read more...

ประกาศ ขออนุญาตแจ้งการเตรียมตัวนักเรียน นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศแจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า ระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ประสงค์จะกู้ยืม กยศ

ผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า ระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ประสงค์จะกู้ยืม กยศ. (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพิ่มเติม วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ในระหว่างนี้วิทยาลัยฯอยู่ระหว่างมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ยังไม่เปิดรับสมัคร (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจาก ร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศจาก ร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การรับชุดนักเรียน นักศึกใหม่
นักเรียน นักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม…)
Read more...

ประกาศจากงานแนะแนวฯ เรื่อง การกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ติดต่อรับแบบ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัด (เพิ่มเติม…)

Read more...