ข่าวประกาศ

นักเรียน – นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 (สำเร็จการศึกษาวันที่ 20 มีนาคม 2566 และ 12 พฤษภาคม 2566)

ประกาศจากงานทะเบียน
นักเรียน – นักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานทะเบียน แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศจากงานทะเบียน
แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่รูปภาพมีปัญหาให้แจ้งในกลุ่มไลน์ ภาย (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ กำหนดระยะเวลา การยื่นผ่อนผัน การเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ กำหนดระยะเวลา การยื่นผ่อนผัน การเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566
 

Read more...

ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ที่งานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2566

ประกาศจากงานทะเบียน
เรื่อง รายชื่อนักเรียน – (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ แจ้งกำหนดรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งกำหนดรับเงินโครงการสนับสนุน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 มาทำการถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

📣📣ประกาศจากงานทะเบียน📣📣
ให้นักศึกษาระ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศรับ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศงานทะเบียน เรื่อง การติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศงานทะเบียน
เรื่อง การติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...