ข่าวประกาศ

ประกาศ การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศจากงานการเงิน
เรื่อง การชำระเงินค่า (เพิ่มเติม…)
Read more...

ประกาศ การเปิดภาคเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Read more...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

Read more...

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศ (เพิ่มเติม…)
Read more...

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การ (เพิ่มเติม…)
Read more...

รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัด (เพิ่มเติม…)

Read more...

แบบติดตามผู้สำเร็จการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แบบติดตามผู้สำเร็จการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ การลงทะเบียนฝึกงาน ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 ทวิภาคี

ประกาศจาก (เพิ่มเติม…)

Read more...

กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer Vaccine)

กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer (เพิ่มเติม…)

Read more...