การดำเนินงาน โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทางร่วมกับสถานประกอบการ

การดำเนินงาน โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทางร่วมกับสถานประกอบการ

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าติดตามการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทางร่วมกับสถานประกอบการ โดยมี นางทิพากร แต้ศิริเวช และคณะครู แผนกวิชาการบัญชี นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ๒ (ทวิภาคี) แผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อประสานงานในสถานประกอบการและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ บริษัท เมย์ แอคเค้าติ้งส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)(สำนักงานใหญ่)
#เรียนดีมีความสุข
#โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทางร่วมกับสถานประกอบการ
#PRวทอุบลฯ