สอจ.อุบลฯ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมและมอบผ้าห่มแกนักเรียนที่ยากจนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

สอจ.อุบลฯ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมและมอบผ้าห่มแกนักเรียนที่ยากจนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๕ น. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมอบผ้าห่มแก่นักเรียนที่ยากจน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และมี นายยอดรัก บุรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ กล่าวรายงาน โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมและมอบผ้าห่มแก่นักเรียนที่ยากจนโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้แก่ ๑.โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ ๒.โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มแก่นักเรียนที่ยากจนอย่างพร้อมเพรียง