วท.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “จัดเก็บกวาด ล้างทำความสะอาดพื้นที่ และส่งประชาชนกลับเข้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัย”

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “จัดเก็บกวาด ล้างทำความสะอาดพื้นที่ และส่งประชาชนกลับเข้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัย”

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “จัดเก็บกวาด ล้างทำความสะอาดพื้นที่ และส่งประชาชนกลับเข้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัย” และกิจกรรมวงดนตรีจิตอาสาเปิดวงส่งพี่น้องกลับบ้าน ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมี นายวัฒนา ทองเทพ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นายนรา เดชะคำภู หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์ Fix it Center จิตอาสา (สอศ.) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือในการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี