วท.อุบลฯ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้แก่ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑. ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาการบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ๒.ประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาโยธา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาช่างอากาศยาน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง