ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน แจ้งนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา ที่สนใจรับทุนการศึกษา “เฉลิมราชกุมารี”

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน แจ้งนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา ที่สนใจรับทุนการศึกษา “เฉลิมราชกุมารี”

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แจ้งนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา
ที่สนใจรับทุนการศึกษา “เฉลิมราชกุมารี” ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7
ประจำปีการศึกษา 2566 (ทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี)
📌📌ติดต่อรับใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่งานแนะแนวฯ
⏱⏱ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566