เวรรักษาการณ์ประจำเดือนตุลาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เวรรักษาการณ์ประจำเดือนตุลาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เวรรักษาการณ์ประจำเดือนตุลาคม(กลางวัน)

เวรรักษาการณ์ประจำเดือนตุลาคม(กลางคืน)