การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ๘๕

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ๘๕

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ๘๕ ปี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบัวฟ้า ในการนี้มีนายเจริญพร เจตอธิการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป