ข่าวประกาศ

ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2566 ติดต่อรับคู่มือนักเรียน นักศึกษา ที่ห้องงานทะเบียน

ประกาศจากงานทะเบียน
ให้นักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศงานการเงิน เรื่อง การขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี) ภาคเรียนที่ 1/2566

ประกาศงานการเงิน
เรื่อง การขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี) ภาคเรียนที่ 1/2566

Read more...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงงานราชการ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงงานราชการ

Read more...

ประกาศงานทะเบียน เรื่อง การให้ผู้เรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียน – นักศึกษา

📣📣ประกาศงานทะเบียน📣📣
เรื่อง การให้ผู้เรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียน – นักศึกษา

Read more...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

📣📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣📣
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ด้วยวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

Read more...

นักเรียน – นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 (สำเร็จการศึกษาวันที่ 20 มีนาคม 2566 และ 12 พฤษภาคม 2566)

ประกาศจากงานทะเบียน
นักเรียน – นักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...