คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธนภัทร แสงจันทร์

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธนภัทร แสงจันทร์

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา