ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ลงทะเบียนเรียน ปวส.1 คลิก https://student.vec.go.th/web/Login.htm?mode=indexStudent