ประกาศเชิญชวนร่วมประชาวิจารณ์ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน

ประกาศเชิญชวนร่วมประชาวิจารณ์ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ร่างประกาศประกวดราคาอาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน

ร่างเอกสารประกวดราคาอาคารเก็บอากาศยานพร

เอกสารร่างประกวดราคาอาคารเก็บอากาศยานพร