ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)