ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียายนต์ไฟฟ้า พร้อมแผงโมดูลการเรียนรู้ระบบขับเคลื่อน ยายนไฟฟ้า จำนาน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียายนต์ไฟฟ้า พร้อมแผงโมดูลการเรียนรู้ระบบขับเคลื่อน ยายนไฟฟ้า จำนาน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียายนต์ไฟฟ้าพร้อมแผงโมดูลการเรียนรู้ระบบขับเคลื่อน ยายนไฟฟ้า จำนาน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)