ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม ๒ ชั้น

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม ๒ ชั้น