ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน