ประกาศผู้ชนะราคาการเสอนราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์ชุดฝึกการเขียนโปรแกรม PCL สำหรับอุตสาหกรรม พร้อมชุดทดสอบการเขียนโปรแกรมแบบแผงโมดูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะราคาการเสอนราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์ชุดฝึกการเขียนโปรแกรม PCL สำหรับอุตสาหกรรม พร้อมชุดทดสอบการเขียนโปรแกรมแบบแผงโมดูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)