ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 และกำหนดสอบในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นั้น
บัดนี้ วิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้