กำหนดการวันลงทะเบียนสอบแก้ตัว (แก้ศูนย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เฉพาะระดับชั้น ปวช. เท่านั้น

กำหนดการวันลงทะเบียนสอบแก้ตัว (แก้ศูนย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เฉพาะระดับชั้น ปวช. เท่านั้น

ประกาศจากงานทะเบียน
กำหนดการวันลงทะเบียนสอบแก้ตัว (แก้ศูนย์) ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2566 เฉพาะระดับชั้น ปวช. เท่านั้น
ตั้งแต่วันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องงานทะเบียน