ประกาศจากงานทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่ไม่ได้รับรูปและกรอบรูปตรงตามที่สั่ง

ประกาศจากงานทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่ไม่ได้รับรูปและกรอบรูปตรงตามที่สั่ง

ประกาศจากงานทะเบียน
นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่ไม่ได้รับรูปและกรอบรูปตรงตามที่สั่ง ให้ตรวจเช็ครูปตามลิงก์ที่แนบมาในโพสต์นี้
แล้วมาติดต่อที่งานทะเบียน (ในวัน เวลา ราชการ)
ลิงก์เช็ครูปภาพ


>>>ตรวจสอบรูปคลิก<<<