ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำติดตั้งระบบป้องกันภัย เพื่อใช้ควบคุมการเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำติดตั้งระบบป้องกันภัย เพื่อใช้ควบคุมการเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำติดตั้งระบบป้องกันภัย เพื่อใช้ควบคุมการเข้า-ออก คัดกรองบุคคลภายนอกและบุคคลแปลกหน้าหรือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยระบบควบคุมความปลอดภัยคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนที่สอนปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมบัวฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดร.อาคม ปาสีโล หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเตรียมการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป