อบรม Human Performance for Aircraft Maintenance (Module ๙)

อบรม Human Performance for Aircraft Maintenance (Module ๙)

วันที่ ๒๗– ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม Human Performance for Aircraft Maintenance (Module ๙) พร้อมด้วยนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายนราธิป นเรศเสนีย์ ตำแหน่ง วิศวกรอากาศยาน ระดับ ๕ บริษัทการบินไทย จำกัด เป็นวิทยากรการอบรม ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และแนวทางต่าง ๆ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างอากาศยานให้มีประสิทธิภาพต่อไป