News

คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และ กำหนดจัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และ กำหนดจัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)คำสั่งแข่งทักษะ 62

Read more...

ประกาศวิทยาลัยฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่องสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศวิทยาลัยฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่องสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง (เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน2562

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน2562

BRN3C2AF49FEC37_000179

Read more...

พิธีถวายบังคมและ วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช

วันนี้ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน (เพิ่มเติม…)

Read more...

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าธุรการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (เพิ่มเติม…)

Read more...

มอบ เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วันนี้ ( ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๓๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (เพิ่มเติม…)

Read more...

กระทรวงศึกษา ซ่อม สร้าง ล้าง ใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๗ เวลา ๐๘.๓๐ นายธนพร สมศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

เวรรักษาการณ์ประจำเดือนตุลาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เวรรักษาการณ์ประจำเดือนตุลาคม(กลางวัน)

เวรรักษาการณ์ประจำเดือนตุลาคม(กลางคืน)

Read more...