กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร และกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม “กระทรวงศึกษาธิการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ทุ่งศรีเมือง ศาลหลักเมือง และลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี