ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายเดชณรงค์ ดอกบัว และนายณัฐวรรธน์ เกษกุล ครูแผนกวิชาโยธา นำนายศุภชัย นามวงศ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้ารับมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร เนื่องจากเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ สาขาการก่ออิฐ (Bricklaying) และได้สิทธิ์ในการเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีรวมถึงจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย