วท.อุบลฯ ร่วมและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาช่างอากาศยาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วท.อุบลฯ ร่วมและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาช่างอากาศยาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเข้าร่วมและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ จำนวน ๔๑ คน จาก ๖ วิทยาลัย ได้แก่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาช่างอากาศยาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยภายในงานมีการแนะแนวอาชีพและรับสมัครงานจากบริษัท WINGSPAN SERVICES COMPANY LIMITED ทั้งนี้มี นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน ว่าที่ ร.ต. อัครวินท์ พละศักดิ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสุรพงศ์ กันตะบุตร ครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษา แผนกวิชาช่างอากาศยาน จาก ๖ วิทยาลัย เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร