กำหนดการลำดับถ่ายภาพหมู่ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการลำดับถ่ายภาพหมู่ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการลำดับถ่ายภาพหมู่ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา
วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ อัฒจันทร์ สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป