วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ

วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางศรีอุดร ศิริปริญญานันท์ครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นครูผู้ควบคุม นำตัวแทนนักศึกษา คือ นางสาวกาญจนา แก้วคำ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ แผนกวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องสร้อยทอง ๒ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งผลจากการแข่งขันปรากฏว่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัลเหรียญทอง นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง