ข่าวประกาศ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา “เทคนิคเกมส์ 63”

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา “เทคนิคเกมส์ 63”

Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ด้วยความห่วงใย จาก คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ด้วยความห่วงใย จาก คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Read more...

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-๑๙

ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-๑๙

Read more...

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล

Read more...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ
Read more...

ประกาศจากงานแนะแนว

เปลี่ยนแปลงวันลงลายมือชื่อในแบบยืนยันคาเล่าเรียนฯ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.ภาคเรียนที่ 2/2563

Read more...