Tag - พิธีถวายบังคมและ วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช

พิธีถวายบังคมและ วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช

วันนี้ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน (เพิ่มเติม…)

Read more...