Tag - ช่างยนต์

การฝึกอบรมหลักสูตรระบบเบรกลมรถยนต์อีซูซุ โดย ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยแผนกวิชาเครื่องกล ร่วมกับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคอีสานอุบล (ตังปัก) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระบบเบรกลมรถยนต์อีซูซุ ให้กับครู อาจารย์แผนกวิชาเครื่องกล ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ (เพิ่มเติม…)

Read more...